ปฎิทิน
September 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
บทความ

 

งานอาชีพ

อ่าน 463 ครั้ง
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนบ้านเหมืองไทร  ฝึกให้นักเรียนมีอาชีพ   ภาพกิจกรรม...
อ่านต่อ >>
 
 

กิจกรรมวันปิดภาคเรียน

อ่าน 751 ครั้ง
กิจกรรมปิดภาคเรียน     ภาพกิจกรรม...
อ่านต่อ >>
 
 

งานเกษตร

อ่าน 365 ครั้ง
กิจกรรมงานเกษตรของโรงเรียน   ภาพกิจกรรม...
อ่านต่อ >>
 
 

อบรมการทำเว็บไซด์โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายที่ 10

อ่าน 488 ครั้ง
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายที่  10  ได้จัดการอบรมการทำเว็บไซด์ของโรงเรียน  ระหว่างวันที...
อ่านต่อ >>
 
ข่าวการศึกษา
ค้นข่าวมาเล่า


ผู้บริหารสถานศึกษา
นายวัลลภ  หล้าแหล่ง
นายวัลลภ  หล้าแหล่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองไทร